צו מניעה של בעלת רשת חנויות כנגד זכייניות הרשת

האם בית המשפט יאשר צו מניעה של בעלת רשת חנויות כנגד זכייניות הרשת?

עו"ד מסחרי וחוזים בהרצליה וחיפה –  עו"ד אבירם כהן

ת"א 59913-02-23 ר.מ. עוגן הולדינגס בע"מ נ' עמר ואח'

רקע עובדתי:

 1. המבקשת היא בעלת רשת החנויות "אותנטי"-חנויות למכירת מזון בתפזורת לרבות פיצוחים, פירות יבשים, תבלינים, קטניות, חליטות, פולי  קפה וממתקים – אותה רכשה בסוף שנת 2019 מחברה בבעלות מר איציק שלמה ואחרים.
 2. המשיבה 1 ו-2 הן זכייניות רשת "אותנטי". המשיבה 1 (להלן: "הגב' עמר") רכשה בשנת 2020 מהמבקשת זיכיון, וחתמה על הסכמי זיכיון לשלושה (3) סניפי רשת "אוטנטי" (להלן: "הרשת") – הסניף במרכז המסחרי "ישפרו" בקרית גת, הסניף במתחם "ציר" בעיר ערד, והסניף במתחם "דנישא" בצומת ביל"ו. המשיבה 2, היא זכיינית סניף הרשת בקניון "אביה" בבאר שבע משנת 2019 וחתמה, אף היא, על הסכם זיכיון עם הרשת.
 3. בהסכמי הזיכיון הוענק למשיבות 1 ו-2 זיכיון והרשאה לנהל בחנויות מושא הסכמי הזיכיון את סניף הרשת, ונכללו הוראות הנוגעות לשמירת סודיות וקניינה הרוחני של המבקשת ושל הרשת ולאי תחרות של המשיבות ומי מטעמן ברשת בתקופת ההתקשרות ובמשך 24 חודשים לאחר סיום ההתקשרות בחנויות, בעיר בה יפעלו החנויות או ברדיוס של 20 ק"מ מהן (לפי הגדול מבין השניים) וכן ברדיוס של 1 ק"מ מכל סניף פעיל או סניף בהקמה של הרשת. התחייבויות אלה נקבעו בהסכמי הזיכיון כהתחייבויות יסודיות (סעיפים 15 ו-19).
 4. ביום 20.9.2022 נחתם בין הגב' עמר, באמצעות חברת סטאר ע.ע. 18 ניהול ושיווק בע"מ – חברה משותפת של הגב' עמר ושל מר איציק שלמה (בעלים של רשת החנויות "שוקה בעיר") באמצעות חברה בבעלותו – הסכם לרכישת הפעילות העסקית, המוניטין והמלאי של רשת "שוקה בעיר". הגב' עמר מחזיקה ענבל ב-76% מהון המניות בחברה הרוכשת המשותפת.
 • בחודש נובמבר 2022, בעקבות מידע שהגיע לידיעת המבקשת ולפיו רודי והגב' עמר רכשו את הפעילות של רשת "שוקה בעיר" ומנהלים פעילות מתחרה ברשת – התנהלו בין המבקשת לבין רודי מגעים להיפרדות.
 • ביום 13.12.2022 ניתן צו פתיחת הליכים כנגד החברות של איציק שלמה ובהן רשת שוקה בעיר בע"מ, והמשיבה 4 מונתה כנאמנת. בהמשך ניתן צו לאיסור דיספוזיציה בנכסי חברות אלה האוסר על מכירתם והעברתם.
 • ביום 22.2.2023 הודיעה הודיעו המשיבות למבקשת על ביטול ארבעת הסכמי הזיכיון (מכתב הודעת הביטול מצורף כנספח יג' לבקשה). זמן קצר מכן הוסר השלט "אותנטי" מהחנויות, נתלה שלט "קליית ארי" וקופות החנויות נותקו מהרשת. 

טענות המבקשת

 • המבקשת טוענת כי המשיבות, זכייניות של 4 מסניפי רשת "אותנטי", פעלו מאחורי גבה והפרו התחייבות מפורשת בהסכמי הזיכיון לאי תחרות ברשת – התחייבות המהווה אבן ויסוד לקיומה של הרשת המונה 23 סניפים ברחבי הארץ – וביטלו חד צדדית ושלא כדין את הסכמי הזיכיון. הרשת, כפי שהמבקשת מפרטת בבקשה, בנויה כולה על מודל הזכיינות ולפיו הרשת המזכה מחזיקה במיתוג ובמוניטין ובמערך רשתי, מתקשרת בהסכם זיכיון עם הזכיין ומציעה לו במסגרת הזיכיון את המוניטין, הידע הנצבר, שיטות עבודה, מערכים תומכים, לקוחות ספקים ועוד וכך נעשה עם המשיבות. הרשת משקיעה משאבים עצומים בזמן ובכסף בסניפי הזכיינים ועל מנת להבטיח שזכיין הרוכש את הידע, המוניטין ומערכי הרשת לא יתחרה ברשת, נקבעו בהסכמי הזיכיון (ועם המשיבות בכלל זה) הוראות המגנות על קניינה הרוחני של הרשת והוראות בדבר אי תחרות, לגביהן אשר לאור חשיבותן הוסכם שצו מניעה הוא התרופה התאימה.
 1. בסוף שנת 2022 התברר למבקשת כי הגב' ענבל ובעלה רודי פעלו מאחורי גבה ורכשו את פעילותה של הרשת המתחרה "שוקה בעיר". על רקע זה ובעקבות משבר האמון והצגת רודי למבקשת מצג שווא כאילו מדובר ברכישת פעילות בתחום החמוצים, החלו הצדדים במגעים למתווה מוסכם להיפרדות של מכירת ארבעת הסניפים לזכיינים חלופיים ותשלום פיצוי למבקשת.
 2. המבקשת טוענת כי רשת "שוקה בעיר" מתחרה ברשת "אותנטי" וכי ברכישה והפעלה של הרשת המתחרה על ידי המשיבות או מי מהן, בעצמן או באמצעות חברה מטעמן, ובמכירת מוצרים המתחרים ברשת "אותנטי" בחנויות הזיכיון – המשיבות הפרו הפרה יסודית את הסכמי הזיכיון באופן הפוגע פגיעה קשה ובלתי הפיכה ברשת וביתר זכייניה.
 3. המשיבות אשר הקימו ובנו את החנויות כסניפי הרשת על בסיס השם ומותג הרשת, זכו ללווי של הרשת ולהשקעותיה, הפכו את הסניפים המזוהים עם הרשת לעסק מתחרה, תוך פגיעה קשה ובלתי הדירה במבקשת. זכויותיה הקנייניות של המבקשת, שמה הטוב, המוניטין של הרשת ותדמיתה ייפגעו אנושות. ציבור לקוחות וצרכני הרשת, המזהה את החנויות עם הרשת יוטעה לחשוב שהחנויות שהפכו למתחרות ברשת משויכות לרשת, יכולתה של המבקשת למצוא זכיינים חלופיים לחנויות תיפגע, זכייני הרשת הצפויים לתחרות ממי שהיה אחד מהם, עלולים לחקות את התנהגותן המפרה שהמשיבות, ולא יהיה עוד קיום לרשת וליתר זכייניה שימצאו עצמם ללא פרנסה. הפגיעה חמורה במיוחד, משמדובר ב-4 סניפים מתוך 23 סניפי הרשת.
 1. הסעד המבוקש, טוענת המבקשת, הוא מידתי בשים לב לתקופת "הצינון" המבוקשת והיקפה.

טענת המשיבות

 1. לטענת המשיבות לא נכרת הסכם בר ביצוע עם "שוקה בעיר". ההסכם לרכישת פעילות "שוקה בעיר" הוא הסכם מותנה שתנאיו (הסרת שעבודים וסילוק חובות שוקה בעיר) לא התמלאו ובפועל העסקה לא השתכללה. בין לבין חברת שוקה בעיר נכנסה להליך של חדלות פירעון וביום 13.12.22 ניתן צו איסור דיספוזיציה האוסר על העברת החנויות, עד להחלטה אחרת.
 2. המשיבות טוענות כי הן הודיעו למבקשת שכל החנויות בהן מתנהלים עסקיהן הן בשכירות, ואין באפשרותן לקצר את תקופת השכירות. בחנויות מועסקים עובדים וקיימות התחייבויות לספקים, וסגירת החנויות כדרישת המבקשת יגרום להן לנזקים של מאות אלפי ₪, העובדים יפוטרו והמשיבות יידרשו לתשלום פיצויים למתחמים ולמבקשת במאות עד מיליוני שקלים – כל זאת שעה שהעסקה עם שוקה בעיר לא יצאה אל הפועל. אך המבקשת עמדה על דרישותיה ולא הייתה מעוניינת בתיקון ההפרה. על רקע זה ולאור אי חוקיות דרישותיה של המבקשת – נשלח מכתב הודעת הביטול, שאינו אלא מילוי רצונה של המבקשת

בית המשפט השלום פסק:

 1. הכרעה בשאלה האם יש ליתן סעד זמני מורכבת מאיזון ושקלול של שני מרכיבים עיקריים – סיכויי התביעה ומאזן הנוחות. שני אלה יש לשקלל כמעין "מקבילית כוחות", במובן זה שככל שעוצמתו של האחד גדולה כך ניתן יהיה להסתפק בעוצמה פחותה של השיקול השני. עם זאת, מקובל להעניק מעמד בכורה למאזן הנוחות. לצד זאת, על בית המשפט לשקול גם שיקולי צדק ויושר, וביניהם תום הלב של בעלי הדין, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה והן בקש לבקשת הסעד הזמני ואם נפל שיהוי בהגשת הבקשה
 2. בהקשר לסיכויי התביעה, בשלב זה של ההליך, מבקש הסעד אינו נדרש להציג ראיות במידה ובטיב הדרושים לצורך קבלת פסק דין. עליו להציג ראיות המצביעות, לכאורה, על כך שאין המדובר בתביעת סרק וכי מדובר, על פניו, בשאלה רצינית הראויה להתברר
 3. המבקשת מפרטת בבקשה ובתצהיר התומך כי היא פועלת על פי מודל זכיינות המהווה אבן יסוד לקיומה. בהסכמי הזיכיון, לצד מתן זיכיון והרשאה למשיבות לניהול סניפי רשת "אותנטי" בחנויות הזיכיון, נקבעו הוראות הנוגעות לשמירת סודיות ואי תחרות. בסעיף 15 להסכמי הזיכיון התחייבו המשיבות כי הן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן ישמרו בסודיות מוחלטת ולא יגלו בתקופת ההתקשרות ולאחריה את הקניין הרוחני ו/או הסודות המסחריים של הרשת ושל המבקשת; בסעיף 19 להסכמי הזיכיון הוסכם על אי תחרות בתקופת הסכמי הזיכיון ולאחר סיומם ונקבע כי ההתחייבות לאי תחרות היא מידתית ואינה פוגעת בחופש העיסוק. להלן :

19. הגבלות על הזכיין

       (א)  הצדדים מצהירים כי האינטרסים הכלכליים של החברה דורשים הגנה.

 1. (ב) במהלך ניהול החנות ייחשף בפני הזכיין ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו (להלן בסעיף זה ביחד: "הזכיין") הקניין הרוחני ו/או מידע סודי, ובידיעה, כי חשיפת הקניין הרוחני ו/או המידע הסודי תגרום לחברה נזק כבד ובלתי הפיך הזכיין  מתחייב במשך תקופת הסכם זה לרבות תקופת ההכשרה האמורה בסעיף 11 לעיל לא ירכוש, ינהל, יפעיל או יהיה בעל עניין בעסק המתחרה בתחום העיסוק של החנות; כמו כן מתחייב הזכיין כי במשך 24 חודשים לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, כי הוא ו/או מי מטעמו לא ירכוש, ינהל, יפעיל או יהיה בעל עניין כלשהו בעסק המתחרה בתחום העיסוק של החנות בעיר שבה תפעל החנות ו/או ברדיוס של 20 ק"מ מהחנות, לפני המרחב הגדול מבין השניים וכן ברדיוס של 1 ק"מ מכל סניף פעיל של הרשת ו/או סניף בהקמה. הזכיין מצהיר כי ההגבלה על פי סעיף זה הינה מידתית ואינה פוגעת בחופש העיסוק. מובהר למען הסר ספק כי התחייבות זו תעמוד בעינה גם במקרה שהזכיין ימחה ו/או יעביר את זכויותיו מכוח הסכם זה ו/או הסכם השכירות לצד ג' כלשהו מכל סיבה
 2. התחייבויות הזכיין ו/או מי מטעמו לשמירת הסודיות ולאי תחרות, על פי הסכמי הזיכיון, נקבעו כתנאים יסודיים, הן חלות על הזכיין ועל כל מי מטעמו והוסכם לגביהן כי סעד של צו מניעה הוא התרופה המתאימה להבטחתן (ראו; סעיפים 15(ג), 19(ד) ו-16 להסכמי הזיכיון).
 3. בעצם רכישת פעילות "רשת שוקה בעיר" באמצעות חברה בשליטת הגב' עמר, יש לכאורה הפרה של ההתחייבות לאי תחרות בהסכמי הזיכיון. טענת המשיבות כי לא מדובר באותו תחום פעילות, אינה בהלימה להסכמים. רשת "אותנטי" בהתאם להסכמי הזיכיון עוסקת במכירת מוצרי מזון בתפזורת, לרבות תבלינים, פירות יבשים, קטניות, חליטות, ממתקים, פיצוחים, חמוצים ופולי קפה (ראו; הואיל ראשון להסכמי הזיכיון). רשת "שוקה בעיר" על פי ההסכם לרכישתה עוסקת בממכר תבלינים ופיצוחים (ראו; הואיל ראשון להסכם מיום 20.9.2022). המשיבות עצמן מאשרות בתגובה לבקשה כי רשת "אותנטי" עוסקת במכירת פיצוחים, תבלינים ופרות יבשים. פרסומי רשת שוקה מחזקים זאת.
 4. טענת המשיבות כי הסכם רכישת פעילות "שוקה בעיר" ונכסיה לא השתכלל לביצוע, משמדובר בהסכם מותנה שלא התקיימו תנאיו וכן לאור צו איסור דיספוזיציה שניתן בהליך החדל"פ של החברות מהן נרכשה הפעילות, אין בה לגרוע מהמסקנה הלכאורית להפרת ההתחייבות לאי תחרות. ההתקשרות נותרה שרירה וקיימת ולא בוטלה. צו איסור השלמתה הוא עד להחלטה אחרת, ובפועל כפי שמלמד פרוטוקול חקירתה של הגב' עמר – המשיבות מפעילות את חנויות "שוקה בעיר" מחודש נובמבר 2022.
 5. אין בידי המשיבות לחמוק מתניית אי התחרות, בשל כך שהסכמי השכירות של החנויות נחתמו על ידן ישירות מול הבעלים/המשכירים, או לאור טענתן כי המבקשת לא נשאה בעלויות הקמת החנויות והן הודיעו על ביטול ההתקשרות והתנתקו מסממני הרשת. ההתחייבות לאי תחרות שנטלו המשיבות על עצמן בהסכמי הזיכיון אוסרות על תחרות ברשת בחנויות ובתחום מוסכם מוגדר מחוץ לחנויות, בתקופת ההתקשרות ובתקופה מוגדרת לאחר סיומה.
 6. ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבות 1-3 וכל מי מטעמן, במישרין או בעקיפין, לנהל, להפעיל ולהיות בעל עניין בעסקת המתחרה בתחום העיסוק של רשת "אותנטי" בחנויות עצמן ובתחום הגיאוגרפי של הערים ערד, באר שבע, קריית גת וצומת בילו וברדיוס של 1 ק"מ מכל סניף פעיל של הרשת ולמשך 12 חודשים ממועד סיום הזיכיון וכן צו מניעה זמני האוסר על המשיבות 1-3 וכל מי מטעמן, במישרין ובעקיפין, לנהל, להפעיל או להיות בעל עניין ברשת החנויות "שוקה בעיר" ולמשך 12 חודשים ממועד סיום הזיכיון.
 7. המאמר נרשם ע"י

עורך דין  גירושין בחיפה והרצליה  – עורך דין  אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין הרצליה ורמת השרון   – עורך דין  אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין בחיפה  – עורך דין  אבירם כהן

עורך דין  מסחרי/חברות בחיפה ובהרצליה – עורך דין אבירם כהן

לייעוץ בתביעות  לצווי מניעה ניתן לפנות אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  04-8645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28  – טל: 0733701874

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

19 + eleven =

תפריט נגישות