כשיש סתירה בין הוראות התקנון המוסכם, לבין הוראות חוזים פרטניים כיצד יפסוק בית המשפט?

מס' תיק: 6/712/2022 – מפקח על הבתים המשותפים. רקע עובדתי: עסקינן בבית המשותף שברחוב קיבוץ דליה 2 בהוד השרון הידוע כחלקה 797 בגוש 6442 (להלן – "הבית המשותף"). לבית המשותף ניתן צו רישום בית משותף בתאריך 19.3.2019 (להלן – "צו הרישום") ובמועד זה נרשם לו תקנון מוסכם (להלן – "התקנון המוסכם"). לבית המשותף חמש קומות […]

התובעים תבעו בשל העובדה שלדירה אין היתר בניה, כיצד יפסוק בית המשפט?

ת"א (תל אביב-יפו) 42938-05-20 אליעזר רונקין נ' עו"ד עופר הר צבי  רקע עובדתי: הדירה נשוא התובענה היא דירת חדר, בשטח של כ-36 מ"ר, הנמצאת בקומת המרתף בבניין ברחוב הזיתים 7, רמת גן, גוש 6126, חלקה 409 (להלן: "הנכס" או "הדירה"). בסביבות חודש אפריל-מאי 2017 החלו התובעים, מר אליעזר רונקין וגב' מירב חיאק (להלן: "התובעים, "התובע" ו"התובעת") להתעניין בנכס […]

הנתבעים מסרבים לחתום על פרוייקט התחדשות עירונית, כיצד יפסוק בית המשפט

ת"א 58035-01-23 ספיר ואח' נ' אמר ואח', בית המשפט המחוזי חיפה. רקע עובדתי: 1. התובעים הם בעלי זכויות בדירות בבניין הרשום כבית משותף במקרקעין הידועים כגוש 10444, חלקה 1105, ברחוב צה"ל 3ב, 3ג, 5, 5ב ו- 5ג בקרית ים (להלן: "הבניין"), אשר התקשרו החל משנת 2018 עם חברת קריית ים הישוב החדש (שותפות מוגבלת) (להלן: […]

עתירה מנהלית שעניינה בקשה להארכת המועד של החלטת הועדה המקומית לצורך הוצאת היתר

עתירה מנהלית שעניינה בקשה להארכת המועד של החלטת הועדה המקומית לצורך הוצאת היתר רקע עובדתי: הבקשה להיתר נדונה בוועדת המשנה מיום 27.6.17 כאשר ניתנה ארכה להוצאת ההיתר עד ליום 27.6.19. ביום 24.7.2019 הובאה הבקשה פעם נוספת לוועדת המשנה ופעם נוספת הבקשה אושרה. למעשה, מועד זה הוא המועד האחרון בו נדונה בקשה על ידי ועדת המשנה. […]

תביעה לפירוק שיתוף על דרך המכירה

רקע עובדתי: 1. המקרקעין נשוא התביעה הינם מגרש  106 על פי תכנית בנין עיר הר/1/1920 (להלן: "התכנית"), המהווה מגרש תמורה במסגרת איחוד חלקים מחלקות 30-31, 33 ו 66 בגוש 6524 בשטח 2,876 מ"ר (לעיל ולהלן: "המקרקעין"). 2. בהתאם לתכנית ניתן לבנות על המגרש 2 בנייני מגורים רוויים בני 10 קומות כל אחד אשר יכילו בסה"כ […]

האם טענת הנתבעת לקיום זיקת הנאה בשטח תתקבל

ת"א (נצרת) 28378-06-19 רשות הפיתוח נ' מוחמד מופלח אבו ראס   רקע עובדתי: 1. רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל הן הבעלים הרשומים של מקרקעין המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י"), והנמצאים בשטח המועצה האזורית עמק יזרעאל, ביישוב מנשיית זבדה, והידועים כחלקות 25 (בחלק), 26 (בשלמות), 27 (בשלמות), 28 (בשלמות), 81 (בחלק), 83 (בשלמות), 84 (בשלמות), 89 (בשלמות), […]

האם גרם המדרגות, אשר על פי חוות דעת המומחה ועל יסוד הסכמות הצדדים, היווה את המקור לרטיבות בדירת התובעת, הוא חלק מהרכוש המשותף, אם לאו

בית המשפט פסק 1. השאלה המונחת להכרעה היא האם גרם המדרגות, אשר על פי חוות דעת המומחה ועל יסוד הסכמות הצדדים, היווה את המקור לרטיבות בדירת התובעת, הוא חלק מהרכוש המשותף, אם לאו. ההשלכות של ההכרעה בשאלה האמורה ברורות מאליהן – ככל שמדובר ברכוש משותף, הרי שבהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, על בעלי הזכויות בבניין […]

האם ניתן לפסוק לטובת התובעות את דמי התיווך למרות היעדרו של הסכם בכתב חתום.

עו"ד מקרקעין בחיפה מומלץ עם ניסיון והמלצות ת"א 26439-11-21 חנה דרעי ואירה טיטלבאום נ' שאול שגיא  עו"ד מקרקעין מומלץ עם ניסיון והמלצות הרצליה ורמת השרון – עו"ד אבירם כהן רקע עובדתי: המאמר נרשם  עורך דין  מקרקעין בהרצליה ורמת השרון –  עו"ד אבירם כהן לייעוץ בנושא של  הסכמים וחוזים במקרקעין –יש לפנות  לעורך דין  מקרקעין בהרצליה […]

תביעה לפירוק שיתוף על דרך המכירה

ת"א 26439-11-21 חנה דרעי ואירה טיטלבאום נ' שאול שגיא רקע עובדתי: המקרקעין נשוא התביעה הינם מגרש  106 על פי תכנית בנין עיר הר/1/1920 (להלן: "התכנית"), המהווה מגרש תמורה במסגרת איחוד חלקים מחלקות 30-31, 33 ו 66 בגוש 6524 בשטח 2,876 מ"ר (לעיל ולהלן: "המקרקעין"). 2. בהתאם לתכנית ניתן לבנות על המגרש 2 בנייני מגורים רוויים […]

מהו יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה?

המאמר נרשם  ע"י עו"ד אבירם כהן, עו"ד מקרקעין בחיפה סוגיה זו נדונה בתיק  ו"ע 25437-10-19 יעקובוביץ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה  ועדת הערר פסקה:   סעיף 19 לחוק עניינו "יום המכירה" קובע:   "יום המכירה" או "יום הפעולה" לעניין חישוב השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד…" מכאן, שהכלל שנקבע בסעיף […]

תפריט נגישות