האם חברה קבלנית יכולה לתת פיצוי מוקטן לקונה בניגוד לחוק המכר?

סוגיה זו נידונה בת"א 48417-08-18

רקע עובדתי:

פס"ד

ת"א 38922-07-16 בית המשפט המחוזי ת"א

רקע עובדתי

 1. הנושא- איחור במסירת דירה
 2. הצדדים:

     נתבעת 1- החברה ששיווקה את הפרוייקט (במשרדיה נחתמו הסכמי המכר)

     נתבעת 2 -חברה קבלנית בע"מ, "חברת הפרויקט"

     התובעים- רוכשי הדירות בעלים של .. מתוך .. דירות בבניין ברח'… בראשון לציון. הבניין חלק

    מפרוייקט הנתבעות באזור.

 1. התובעים התקשרו עם נתבעת 2, חברה קבלנית בע"מבהסכמימכרלרכישתדירותבפרוייקט

    הסכמי המכר נחתמו במועדים שונים החל מחודש מרץ 2011 ועד ינואר 2013.

 1. מס' דירות (11) נרכשו לפני  תיקון 5 לחוק המכר והיתר אחריו (מרבית הדירות) .

בכל אחד מהסכמי המכר נקבע מועד מסירה אחר: 30.6.2014; 31.8.2014 וכן בתאריך 28.11.2014 (שנקבע בפרוטוקול אחד הדיונים)

 1. הדירות נמסרו במועדים מאוחרים למועדי המסירה שנקבעו בהסכמי המכר.
 2. נתבעת 2 שילמה לחלק מהתובעים פיצוי בגין האיחור במסירת הדירות.
 3. התובעים שקיבלו פיצוי בגין האיחור במסירת הדירות, חתמו על כתבי ויתור (מלאים או חלקיים(

בית משפט המחוזי בת"א  קיבל את התביעה ופסק:

 1. תחילה כי לא ניתן להתעלם מתצהירי  התובעים בדבר היעדר קורת גג, הצורך למצוא מקום מגורים חלופי, מצוקה כלכלית וכיו"ב קשיים שנגרמו מחמת כך שהדירות לא נמס
 2. הנתבעות -מצידן טענו לקיומן של נסיבות שמצדיקות את דחיית מועדי המסירה, כאשר לשיטתן התובעים אינם זכאים לכל פיצוי.
 3. מונה מומחה (מהנדס ושמאי) מטעם בית המשפט ובהתאם  למסקנות חוות דעתו של המומחה  נקבע כי הדחייה לא הייתה סבירה כמו כן, הזכות לפיצוי בגין איחור במסירה תהיה בהתאם לדמי השכירות הראויים כפי שנקבעו בחוות דעת מומחה בית המשפט.
 4. תוקפם של כתבי הויתור- אין לטופס חישוב הפיצויים תוקף בהיותו מתנה לרעה על הקבוע בחוק. שכן, אין בכוחו לחסום ממי שסכום תביעתו גבוה יותר האפשרות לתבוע. בנוגע לתובעים שמספרם ..-.. (אשר חתמו על הסכם מכר לפני תיקון חוק המכר), הרי שהמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד. הניסיון לחסום רוכשים שנגרם להם נזק העולה על 100,000 ₪  בפיצוי בסך זעום של 3,985 ₪ מקים את חזקת הקיפוח. על כן היה על הנתבעת לפצות את התובעים בדמי שכירות ראויים.
 5. כמו כן, נקבע כי  אין בכתבי הויתור כדי לחסום את התובעים מהגשת התביעה
 6. ביחס לטענת הנתבעות כי כתבי הויתור הם הסכם פשרה-מדובר במכתבים עליהם נדרשו התובעים לחתום כתנאי למסירת הדירה. על כל כתב ויתור צוינה הערת הסתייגות בכתב יד של התובעים . כתבי ויתור מאוחרים לטופס חישוב הפיצויים, לכן אין התובעים מנועים מלהגיש תביעה לפיצוי לעניין זה. מעבר לכך, טופס חישוב הפיצויים עליו חתמו התובעים , אינו פרי של הסכמה חופשית ושל משא ומתן, כטענת הנתבעות. התובעים נאלצו לחתום עליו כתנאי לקבלת פיצוי חלקי על ידי הנתבעת. לא ניתן היה לקבל הפיצוי מבלי לחתום על הטופס ללא כל סייג.
 7. בהחלטתו בית המשפט התייחס לפערי הכוח המשמעותיים בין הצדדים, לצד חשיבותה של העסקה לרכישת דירה והחסמים המשפטיים, מצדיקים הגנה צרכנית רחבה על הקונים והתחשבות במאפיינים המיוחדים של הליכים. המחוקק בחר לאמץ את הגישה הצרכנית לפי תיקון 5 לחוק המכר שמטרתו להגן על הצרכן. המחוקק אף קבע  כי הוראות החוק הינן קוגנטיות ולא ניתן להתנות עליהן אלא לטובת הקונה (סעיף 7א(א) לחוק המכר דירות
 8. .טופס חישוב הפיצויים- נקבע כי הנתבעות חייבו את התובעים לחתום על טופס חישוב הפיצויים כתנאי לקבלת הפיצוי שהוצע. משכך, הטופס אינו משקף הסכמה מרצון חופשי אלא חתימה עליו ללא ברירה. ואף אם הייתה הסכמה מרצון  הוראות סעיף 5א לחוק המכר הינן קוגנטיות הרי שהסכם לקבלת פיצוי מוקטן גם אם נחתם מרצון הינו חסר תוקף ( פס"ד חורי נ' אאורה השקעות בע"מ(
 9. הואיל והפיצוי הניתן היה נמוך מזה שהיו זכאים לו (בין אם בשיעור 14% לעומת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, כהודאת הנתבעות, ובין אם למעלה מכך, כטענת התובעים) הרי שמדובר בהסכם חסר תוקף.
 10. . מועד מסירת הדירה-לגבי כלל התובעים, מועד המסירה הוא מועד משלוח מכתבי האכלוס (נספח 16).לגבי תובעת 3 (דירה ..)- מועד המסירה הוא 20.7.2015.
 11. הנתבעות יישאו בהוצאות התובעים בסך 35,000 ₪ ובנוסף בשכר טרחת עו"ד בסכום כולל ע"ס 65,000 ₪.

המאמר נרשם ע"י עורך דין  מקרקעין קיסריהעו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין חדרהעו"ד אבירם כהן

עורך דין מקרקעין עתליתעו"ד אבירם כהן

עורך דין  התחדשות עירונית חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בחיפהעו"ד אבירם כהן

עורך דין  פינוי מושכר בחיפה  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  חוזים חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בתלאביבעו"ד אבירם כהן

לתביעת פיצוי כנגד קבלנים פנו  לעו"ד מקרקעין מומלץ לייצג אתכם בדיסקרטיות מלאה.

לייעוץ ראשוני ניתן לפנות אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  04-8645801

סניף תלאביב, רח' הארבעה 28  – טל: 0733701874

תפריט נגישות