האישה בקשה פירוק שיתוף בדירת המגורים, כיצד יפסוק ביהמ"ש?

מאמר בנושא פירוק שיתוף בדירת המגורים  נרשם ע"י עורך דין גירושין –  עו"ד אבירם כהן

 1. תביעה לאכיפת הסכם גירושין על פיו לתובעת (להלן-האישה) זכות לפירוק שיתוף בבית המשותף. האישה מבקשת לאכוף את ההסכם באופן שיאפשר לה לרכוש את חלקו של הנתבע (להלן-הבעל) אגב גירושין תוך קיזוז כספים המגיעים לה בהתאם לסעיף 29 להסכם וכן קיזוז חובו של האיש לאישה, בגין מזונות עבר, וכן מזונות עתיד. 
 • האישה והאיש הם בני זוג לשעבר ולהם שלוש בנות משותפות. הצעירה שבהן קטינה שימלאו לה 18 בחודש דצמבר השנה, 2023.
 • הצדדים חתמו על הסכם גירושין אשר אושר על ידי בית המשפט ביום 12.05.2010 להלן-הסכם הגירושין). על פי הסכם הגירושין קבעו הצדדים כי שלושת בנותיהן של הצדדים תהיינה במשמורת אימן, ובפועל כך היה.

טענות הצדדים

האישה

 • האיש לא שילם מזונות משנת 2010 ועל מנת לגבות את המזונות, בתאריך 22.02.12 נפתח כנגדו תיק בהוצל"פ. נכון ליום 16.12.20 סכום חוב המזונות עומד על סך של 1,113,877.51 ₪.
 • האישה עותרת כי הסכם הגירושין ייאכף על ידי בית המשפט באופן שזכויות האיש יימכרו לה על פי שווי הערכת שמאי שימונה על ידי בית המשפט לאחר קיזוז 200,000 ₪ בהתאם לסעיף 29 להסכם הגירושין, קיזוז חובו של האיש בגין מזונות עבר כפי שיהיו במועד הקיזוז וכן הבטחת תשלום מזונות הקטינה באמצעות קיזוז חוב מזונות עתיד. כן למנות אקטואר לצורך הערכת שווי המזונות העתידיים של הקטינה.

האיש

 • סעיף 56 להסכם הגירושין קובע כי טרם יפנו הצדדים לערכאות עליהם לפנות למגשר מוסכם ועל כן דינה של התביעה להימחק על הסף.
 • האישה פעלה בחוסר תום לב להשאת רווחים מתיק שפתחה בהוצל"פ בשנת 2012, ניפחה חובות, והשיאה מאות אלפי שקלים ריבית להם חיכתה באופן פסול שנים ארוכות על מנת לקזז חובות וכך להשיא לעצמה את רוב אם לא כל רווחי הדירה אשר היא מבקשת למכור בחלוף 11 שנים מיום חתימת ההסכם, למרות שיכלה לפרק את השיתוף קודם לכן.

בית המשפט לענייני משפחה  בראשון לציון  פסק:

 • אין מחלוקת כי הסכם הגירושין שריר וקיים. האיש לא ניסה לבטלו או לשנותו בשום דרך. כך העיד בעצמו, ולפיכך לא מצאתי לדון בטענותיו בכתב ההגנה לטעות, הטעיה, עושק או ביטול ההסכם בהתנהגות.
 • אף בא כוחו זנח טענות אלה בסיכומיו, ובסופו של דבר סיכם כי אין מניעה לפרק את השיתוף ואף ביקש לאפשר לנתבע לשלם את חובו באמצעות חלקו בתמורה אלא שבקשתו היא כי חוב המזונות יעמוד על פי ערכו בשנת 2016.
 • כך שהשאלה היחידה במחלוקת היא, האם יש בצבירת החוב בהוצאה לפועל בגין חוב המזונות משנת 2012 כדי  חוסר תום לב מטעם האישה, כטענת האיש, אם לאו.
 • בכל הכבוד, הטענה לפיה הנטל או לשנות את המצב, ולמכור את הבית, על מנת שלאיש יהיו כספים לצורך תשלום מזונות, מוטלת על האישה שהתגוררה בבית עם שלושת הבנות בהתאם להסכם הגירושין, דינה להידחות.
 • החובה לשלם חוב פסוק מוטלת על החייב. גם החובה לפעול באמצעים לגיטימיים שונים לצורך יצירת כספים, כמו מכירת הבית, מוטלת על החייב, במקרה זה- על האיש.
 • על פי סעיף 29 בהסכם הגירושין נקבע כי מתוך חלקו של האיש בתמורה על הבית ישולם לאישה סך של 200,000 ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום אישור ההסכם, כך שהסכם הגירושין צפה ואף אפשר קיזוז חובות מחלקו של האיש בבית.
 • הסכמים יש לכבד.
 • מושכלות יסוד הן, כי אכיפת הסכם היא הסעד הראשון במעלה וראשוני בעדיפות, הנבחן והנבחר על ידי בית המשפט, ולא ביטולו.
 • 16.   "העלאת האכיפה לכדי סעד ראשון במעלה מתיישבת גם עם תפיסה מוסרית חברתית של היחס החוזי ושאיפה לקיום הבטחות שקיבלו ביטוי בחוזה".
 • כאשר מדובר בהסכם גירושין אשר אושר על ידי בית המשפט וקבל תוקף של פסק דין. שכן, במקרה זה, החיובים בו הופכים להוראות פסק דין. כך למשל, חיובי מזונות ניתנים לגבייה בלשכת ההוצאה לפועל, במסלול מיוחד לגביית מזונות, וזאת לאור החשיבות שהמחוקק נתן לחובת המזונות עבור קטינות, ולגבייתם.
 • חייב מזונות לא יכול לטעון כי חוב מזונות נצבר בחוסר תום לב, אם אין מחלוקת כי החוב לא שולם ואף לא נעשה דבר על ידי החייב לשם הקטנתו, או ביטולו.
 • בנסיבות אלה, ומאחר והאיש אף הסכים לחשב ולקזז מחלקו, את מזונות העתיד, הרי יש לקבל את תביעת התובעת במלואה.
 • האישה תרכוש את חלקו של האיש בבית אגב גירושין, בהתאם לחוות דעת השמאי, בקיזוז 200,000 ₪ צמודים למדד הידוע במועד אישור ההסכם, סכום חוב מזונות העבר נכון להיום, וכן סך מזונות העתיד המהוונים בהתאם לחוות דעת המומחה.

המאמר נרשם על ידי :

עו"ד גירושין בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  משפחה בהרצליה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד גירושין רמת השרון –  עו"ד אבירם כהן

לייעוץ בנושא גירושין, מזונות ומשמורת  – יש לפנות  לעורך דין  גירושין בחיפה  – משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  048645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28 טל': 0733701874

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

four × 4 =

תפריט נגישות