לא הוכח כי חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי סכום המזונות שנקבע בהסכם בין הצדדים

רקע עובדתי: 1. התובע עותר להפחתת מזונות הקטינה אשר נקבעו בהסכם גירושין בין הצדדים, שקיבל תוקף של פס"ד ב- 2017  בתה"ס  — (להלן: "הסכם הגירושין" / "ההסכם"). 2. הקטינה, בתם של הצדדים, ילידת —  , כבת  11 שנים (להלן: "הקטינה"). 3. בסעיף 5 להסכם, נטל על עצמו התובע התחייבות לשאת במזונות הקטינה בסך 1,800 ₪ […]

האם החברה משותפת כטענת המערערת בניגוד להסכם ממון

רקע עובדתי: 1. הצדדים הכירו בשנת 2002, נישאו ביום 24/9/03 והתגרשו בחודש 3/22.  לצדדים שלושה ילדים קטינים. 2. ביום 4/9/03, בסמוך קודם לנישואיהם, חתמו הצדדים על הסכם ממון המסדיר את זכויותיהם בנכסים שנרכשו עובר לנישואיהם ובהשבחות נכסים אלו (להלן – הסכם הממון).  בין השאר הוסכם כי (סע' 4 על תתי סעיפיו, הציטוט חלקי ונוגע בעיקרו […]

תביעת מזונות נגד הורי הבעל שברח לחו"ל, כיצד יפסק בית המשפט?

רקע עובדתי: 1. התובעת והאב היו נשואים זל"ז כדמו"י, ומנישואיהם נולדו להם 3 ילדים 2. התובעת והאב התגרשו זמ"ז בשנת 2015 ועם גירושיהם אושר הסכם גירושין הכולל בין היתר הוראות בנושא מזונות הילדים. 3. הוסכם על תשלום מזונות שוטפים בסך 3900 ₪ לחודש (לכל שלושת הילדים גם יחד), לא כולל מדור, כאשר נתונה לתובעת זכות […]

ערעור לבית המשפט המחוזי על פרשנות של הסכם ממון

פרשנות הסכם ממון  –  עו"ד גירושין והסכמי ממון בחיפה – ניסיון מקצועיות ויחס אישי לכל לקוח, לקוחות ממליצים רקע עובדתי: "ברור לנו שההסכם מדבר על הפרדת רכוש מוחלטת בעבר ובעתיד. בית המשפט מסביר לנו שכל רכוש שנרצה שיהיה משותף, נצטרך לרשום אותו בפועל ככזה. שנינו יוצגנו על-ידי עו"ד חיים לוין." וכך אף  משתמע מהוראת סע' […]

פונדקאות בישראל

עורך דין פונדקאות מומלץ בחיפה ובצפון פונדקאות הוא הליך בין שני צדדים: הורים מיועדים ופונדקאית. לשני הצדדים יש זכויות בתוך ההליך, שמטרתו הבאת חיים. הליך הפונדקאות במדינת ישראל מוסדר במסגרת חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו – 1996″ (להלן: החוק). בני וכן איש או אישה ללא בן זוג, שאינם יכולים לשאת היריון […]

מהו מועד הקרע בין בני זוג

מהי התקופה הקובעת בין בני זוג בעת גירושין ?  עו"ד גירושין בחיפה – יחס אישי לכל לקוח, ניסיון מקצועיות, מאות לקוחות ממליצים,יסודיות. עמ"ש (חיפה) 23541-01-17 פלונית נ' פלוני סוגיה זו נדונה בערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה רקע עובדתי: רקע "הצדדים, יהודי וחסרת דת, הכירו בשנת 2006 עת הגיעה התובעת לראיון עבודה בחברתו של הנתבע. החלו להתגורר יחד במהלך […]

לאחר הליך פונדקאות הצדדים נפרדו והאישה ביקשה צו הורות פסיקתי שיכיר בה כאם הקטינים,כיצד יפסוק בית המשפט?

עו"ד הליך פונדקאות וגירושין בחיפה – יחס אישי לכל לקוח, ניסיון מקצועיות, מאות לקוחות ממליצים,יסודיות. תמ"ש 11043-03-22 פלונית נ' פלוני ואח' רקע עובדתי: 1. התובעת והנתבע 1 (להלן גם: האשה, האיש, בני הזוג – בהתאמה) הם בני זוג לשעבר שהקשר ביניהם החל בשנת 2005 ולאחר כ -12 שנים, בשנת 2017, הם אף מצאו לנכון להינשא […]

פערי שכר,כושר השתכרות בין בני זוג השאלה המרכזית האם יש מקום לחייב את הנתבעת לשלם לתובע כספים בגין פערים נטענים בכושר ההשתכרות של הצדדים?

תלה"מ 39096-01-20 ש' נ' ש' רקע עובדתי: 1. הצדדים נפרדו לאחר כ- 25 שנות נישואין, במהלכן נולדו להם שני ילדים (כיום בגירים). 2. הצדדים נפרדו לאחר כ- 25 שנות נישואין, במהלכן נולדו להם שני ילדים (כיום בגירים). טענות התובע 3. הכנסת הנתבעת היא כ- 100,000 ₪ ברוטו לחודש, בעוד הכנסת התובע היא כשליש הסכום האמור. […]

ערעור לבית המשפט המחוזי האם המערערת תקבל מחצית מהשבחת החברות בתקופת הנישואין ודיבידנדים שחולקו בתקופה הקובעת?

רקע עובדתי: בית המשפט המחוזי פסק בערעור עמדה השופטת קמא בסעיף 15 לפסק הדין על ההבחנה שבין השבחת נכס חיצוני מנסיבות חיצוניות, דוגמת עליה בשוק הנדל"ן, שדינה כדין הנכס עצמו היוצאת מגדרי האיזון, ובין השבחת נכס הנובעת מהשקעת עבודה של בני הזוג ב"נכס החיצוני". רק המקרה האחרון, ההשבחה היא בגדר נכס חדש ועצמאי בר איזון, […]

האם בני הזוג היו ידועים בציבור והאם ניתן לתבוע מכח הלכת השיתוף?

ידועים בציבור, הלכת השיתוף  –  עו"ד גירושין, ידועים בציבור בחיפה – ניסיון מקצועיות ויחס אישי לכל לקוח, מאות לקוחות ממליצים תלה"מ 11642-07-19 רקע עובדתי: עיקרי טענות התובע עיקרי טענות הנתבעת בית המשפט לענייני משפחה באשדוד פסק: "אחד המבחנים המרכזיים שנקבע בפסיקה לצורך בחינת קיומו של התנאי הראשון, שעניינו הוא, כאמור, חיי משפחה הוא תקופת חיים […]

תפריט נגישות