דיני מקרקעין ונדל"ןפיצוי לקונה דירה בכפר ורדים על סך 82,000 ש"ח. המוכר לא גילה לקונה על חריגות בניה

בשנת 2012 קונה רכש דירה בכפר ורדים בסכום של 1,650,000 . בזמן כריתת ההסכם וכן במשא ומתן לפני לא גילו המוכרים לקונה כי ישנן חריגות בנייה בהיקף של 60 מ"ר. שנתיים לאחר העסקה עקב נסיבות אישיות הוציא הקונה את הדירה למכירה. שמאות מוקדמת שבוצעה בנכס הראתה כי ישנן חריגות בניה בהיקף רחב. העסקה לא יצאה לפועל ומכאן תביעה זו.

בית המשפט פסק: על מוכר דירה מוטלת חובת גילוי בשלושה מקורות לפי הדין:

  1. סעיף 15 לחוק החוזים.הטעיה

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות איגילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן."

  1. חובת הגילוי מצויה בסעיף 12 לחוק החוזים הקובע כי:

 "במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב."

  1. חובת הגילוי מעוגנת בהוראת סעיף 16 לחוק המכר "העלמת איהתאמה", לפיו במקרה שהייתה אי ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת כריתת החוזה והוא לא גילה אותן לקונה, יהיה זכאי הקונה להסתמך עליה, על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 לחוק המכר או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה

לפיכך בהתקיים סעיפים אלו חוייב המוכר בסכום של 82500  

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות