עורך דין פונדקאות מומלץ בחיפה ובצפון

פונדקאות הוא הליך בין שני צדדים: הורים מיועדים ופונדקאית. לשני הצדדים יש זכויות בתוך ההליך, שמטרתו הבאת חיים. הליך הפונדקאות במדינת ישראל מוסדר במסגרת חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור, הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו – 1996″ (להלן: החוק). בני וכן איש או אישה ללא בן זוג, שאינם יכולים לשאת היריון בעצמם או שההיריון מהווה סכנה לבריאותה של האישה, רשאים להיקשר בהסכם עם אם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם.. ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים. ההסכם טעון אישור של ועדת אישורים, ועליו לעמוד במספר תנאים, רק לאחר אישור הועדה וחתימת הסכם לנשיאת עוברים, רשאים ההורים המיועדים להתחיל בהליך הפריה באמצעות אם נושאת.

בשנת 2018 בוצע תיקון לחוק הסכמים לנשיאת עוברים בו נקבע:

 • הפריה חוץ־גופית והשתלת ביצית מופרית בהתאם להסכם לנשיאת עוברים
 • לא יבצע אדם הפריה חוץ־גופית לשם השתלת ביצית מופרית באם נושאת ולא יבצע השתלת ביצית מופרית באם נושאת, אלא על פי הסכם לנשיאת עוברים שאישרה ועדת האישורים ובהתקיים כל אלה:
  • הביצית שבה נעשה שימוש במסגרת ביצוע ההסכם אינה של האם הנושאת
  • הזרע המשמש להפריה חוץ־גופית במסגרת ביצוע ההסכם הוא של האב המיועד, ולעניין אם מיועדת יחידה – הביצית שבה נעשה שימוש במסגרת ביצוע ההסכם היא שלה
  • ההפריה החוץ־גופית והשתלת הביצית המופרית נעשות במחלקה מוכרת."

תנאים להסכם הפונדקאות:

 1. הם מעל גיל 18, ולפחות אחד מההורים המיועדים מתחת לגיל 54 (לוועדת האישורים סמכות לאשר פונדקאות גם אם ההורים עברו את הגיל המקסימלי
 2. הם תושבי ישראל.
 3. הם אינם יכולים להרות באופן טבעי, או שההיריון מסכן את בריאותה של האישה.
 4. לגבי בני זוג, אין להם יותר משני ילדים משותפים.
 5. לגבי הורה מיועד/ת יחיד/ה, אין לה או לו יותר משני ילדים גנטיים.
 6. הם לא הורשעו או מתנהל נגדם הליך פלילי שיש לו משמעות לגבי טובת הילד.
 7. בנוסף, על ההורים המיועדים לעמוד בתנאים המקדימים הבאים לצורך אישור ההסכם על-ידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים:
 8. הם מתאימים מבחינה רפואית לתהליך.
 9. הם מתאימים מבחינה פסיכולוגית לתהליך.
 10. הם קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים (מפסיכולוג או עובד סוציאלי), כולל ייעוץ לגבי אפשרויות הורות אחרות.

התמורה לפונדקאות

בעלות של הפונדקאות בישראל נכללים הפיצוי לפונדקאית, שאותו משלמים ההורים המיועדים, וכן הטיפול הרפואי בפונדקאית, שחלקו ממומן במסגרת סל שירותי הבריאות שקופות החולים מחויבות לספק למבוטחיהן על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד– 1994 , וחלקו עשוי להיות ממומן במסגרת שירותי הבריאות הנוספים )השב"ן( שקופות החולים מציעות למבוטחיהן.

בחוק הפונדקאות לא מוגבל סכום הפיצוי שישלמו ההורים המיועדים לפונדקאית בישראל

סכום הפיצוי לפונדקאית המקובל בישראל הוא כ 165,000- ש"ח, ואם מדובר בפונדקאית שבעבורה זו הפעם השנייה, הסכום הוא כ 185,000- ש"ח. נוסף על כך ההורים המיועדים מפקידים כ 70,000- ש"חבקרן נאמנות בעבור פיצוי בגין טיפולים רפואיים, טיפולים פסיכולוגיים וייעוץ משפטי, שהפונדקאיתתזדקק להם. כמו כן, להורים המיועדים עשויות להיות

הוצאות נוספות כגון הוצאות משפטיות או תשלום לסוכנות תיווך לפונדקאות.כאמור הסכום העיקרי שההורים המיועדים משלמים הואכ 230,000- ש"ח, המורכב מפיצוי לפונדקאית בסכום של כ 165,000- ש"ח )כשמדובר בפעם הראשונה( ועוד 70,000 ש"ח המופקדים בקרן נאמנות בעבור פיצוי בגנדקאין טיפולים רפואיים, פסיכולוגיים וייעוץמשפטי של הפונדקאית.

עורך דין פונדקאות  בצפון,בחיפה – מדוע לבחור במשרד עו"ד  אבירם כהן ושות'?

אבירם כהן  ושות' משרד עורכי דין פונדקאות , הסכמי ממון, צוואות וירושות , ידועים בציבור  הינו משרד בעל מוניטין וניסיון רב ומוכר בחיפה בתחום הפונדקאות,דיני המשפחה והגירושין. המשרד ידוע בעבודה היסודית והמקצועית וביחס הרציני לקהל לקוחותיו. המשרד מתרכז בטיפול בתיקי גירושי מורכבים, הסכמי פונדקאות וליווי משפטי , שבזכותם נצבר מוניטין רב והצלחות משפטיות רבות בתחום הגירושין בחיפה. המשרד מספק טיפול דיסקרטי ואמין ללקוחותיו

מחפשים עו"ד פונדקאות, ידועים  בציבור, צוואות ירושות  והסכמי ממון בחיפה מומלץ ומקצועי?

עורך דין פונדקאות בחיפה  –  אבירם כהן ושות' משרד עורכי בחיפה

פנו אלינו אל משרד עו"ד אבירם כהן  ושות' משרד עורכי דין:ליווי בהליך פונדקאות וגירושין בחיפה  נדאג ללוות אתכם בהליך פונדקאות.  טל' – 04-8643926, פלא: 0528772822, מייל: aviramclaw@gmail.com

אין באמור לעיל  בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

המאמר נרשם על ידי :

עורך דין פונדקאות, גירושין, צוואות, ירושות, הסכמי ממון,ידועים בציבור  בחיפה   –  מקצועיות ויחס אישי לכל לקוח

עורך דין פונדקאות,גירושין,משפחה,הסכמי ממון, ידועים בציבור, צוואות ירושות,הסכמי ממון  יוקנעם   –  ניסיון עם קבלות

עורך דין פונדקאות,גירושין,משפחה,הסכמי ממון, ידועים בציבור, צוואות ירושות,הסכמי ממון הרצליה ורמת השרון – מומלץ באזור השרון

לייעוץ בנושא , פונדקאות,גירושין,ידועים בציבור – יש לפנות  לעורך דין  אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  048645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28 טל': 0733701874

תפריט נגישות