דיני משפחה

A man shares a house with his palm with images of property, children and pets. Divorce concept, property division process. Marriage contract, custody of children. The layer's services

מה הן הסיבות להפחתת דמי מזונות לאב?

המאמר נרשם ע"י עו"ד אבירם כהןעו"ד גירושין מומלץ בחיפה והקריות

 1. האב הגיש תביעה להפחתת דמי מזונות, בהסכם הגירושין הוסכם כי האב ישלם כ– 2000 ₪ וכן מחצית ההוצאות הרפואיות החריגות המוצאות בגין הבן.

בתביעה להפחתת דמי מזונות טען האב כי חל שינוי נסיבות.

רקע עובדתי

 1. עת התגרשו הצדדים היה האיש חייל בשירות סדיר, וכנטען הכנסתו הייתה נמוכה, אם כי זו לא פורטה ולא הובאו ראיות לשיעורה. לאחר כריתת הסכם הגירושין עברה האישה להתגורר בעיר XXX, קשרה את חייה בזוגיות עם אחרת, עמה היא מתגוררת, בדירת בת הזוג, ומקיימת עמה משק בית משותף. לאישה ולבת הזו אף נולדו שני ילדים, רכים בשנים. האיש נותר להתגורר בעיר YYY וקיים קשר מצומצם עם הבן, כאשר עיקר העיקרים של נטל הטיפול בבן הוטל על האישה. ברם, מזה כשנה חיזק האיש את הקשר עם הבן, התראה עמו באמצע השבוע ובסופי השבוע. לאחרונה עבר האיש להתגורר ביישוב ZZZ, הקרוב יותר למקום מגורי האישה בעיר XXX, ביחס למצב הדברים הקודם.
 2. בנוסף בית המשפט אימץ את המלצות העו"ס והורה על קיומה של אחריות הורית משותפת באשר לבן. כן נקבע, כי הבן ישהה במחיצת האיש בסופי השבוע לסירוגין, מיום ו' ועד למוצאי השבת, וכן מחצית מחופשות בית הספר וחגי ישראל.כ"כ סוגיה נוספת עליה יש להצביע היא, כי בשנים האחרונות אובחן הבן כלוקה בבעיות התנהגות וקשיי קשב. הוא מטופל תרופתית.

המצב המשפטי

 1. הילד ביום הגשת התביעה הוא בן 12 שנים  עת בוחנים את נקודת האיזון אותה אנו מבקשים עלינו להעמיד לנגד עניינו את הדין החל לשם חיוב במזונות. לעניינו הוראות הדין הרלבנטיות מורות, כי מפאת גילו של הבן החיוב במזונותיו הוא מדין צדקה (ראו: בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונים.)
 2. החיוב מדין צדקה נסמך על שלושה פרמטרים:
 1. אמידות ההורהמי שיש בכוחו הכלכלי לזון עצמו כפי צרכיו, ועדיין נותרת בידו היכולת הכלכלית
 2. חובת הצדקה היא כלפי נצרך, קריכלפי מי שאין בכוחו לדאוג לצרכיו.
 3. מחסורו של הנצרך
 1. לשם קביעת חיוב המזונות על בית המשפט לקבוע ממצאים בארבע שאלות עובדתיות כדלקמן:
 • צרכי הילד ועלותם;
 • יכולתם הכלכלית של שני ההורים;
 • יחסיות יכולתם הכלכלית, האחד מול רעהו;
 • חלוקת המשמורת ולמעשה הסדרי השהות
 1. בבחינת יכולות הצדדים, יש לבחון את הכנסתם בפועל, את כושר השתכרותם ואת רכושם העשוי להוות מקור לפירעון דמי המזונות.אל מול שורת ההכנסות יש להעמיד את שורת ההוצאות, הנדרשות לצדדים לשם קיומם, ואזי ניתן לבחון את הכנסתם הפנויה לצרכי תשלום מזונות הבן. באשר לאיש בחינה זו פשוטה יחסית, שכן הוא מקיים משק בית הכולל אף אותו ואת הבן, כאשר זה שוהה אצלו. אכן מתסקיר העו"ס עולה, כי לאיש זוגיות "טרייה", אך הוא אינו מקיים עם בת זוגו זו משק בית משותף והם אינם מתגוררים יחדיו. בחינת הדברים אצל האישה מורכבת יותר. האישה מקיימת כאמור משק בית משותף עם בת זוגה, הכנסותיהם מופקדות לאותו חשבון בנק משותף כאשר הן אינן מחזיקות חשבונות בנק נפרדים אחרים. לאישה ולבת זוגה אף שני ילדים משלהן, אותם הם מגדלים יחדיו. בנסיבות אלו, עת בוחנים את יכולותיה הכלכליות של האישה יש להביא בחשבון אף את יכולותיה הכלכליות של בת זוגה, ואת הוצאותיהן המשותפות, לרבות לשם גידול ילדיהם המשותפים.
 2. כעולה מתלושי השכר אותם הציג האיש הכנסתו הממוצעת היא 8,300 ₪ לחודש (העברה לבנק). זאת אך על פי שלושת החודשים האחרונים.
 3. מהראיות עולה, כי הכנסתה החודשית הממוצעת של האישה מעבודתה מסתכמת בסך 8,000 (העברה לבנק). זאת על פי ממוצע שלושת החודשים האחרונים
 4. גרסת האישה באשר להוצאות אחזקת המדור, בסך 1,700 ₪ לחודש לערך, לא עסקינן בהוצאה סבירה, בגין דירת חמישה חדרים עבור חמש נפשות. נמצא איפוא, כי לאחר פירעון הוצאות אחזקת המדור נותר בידי האישה ובת זוגה סך 16,600 ₪ לחודש לערך, לא כולל קצבת הנכות מאת המל"ל, אליה אפנה בנפרד. מסכום זה על האישה ובת זוגה לכלכל חמש נפשות, לרבות הבן עת הוא שוהה במחיצתן.
 5. מכל המקובץ ותוך בחינת הדברים "ממעוף הציפור", וזאת תוך הבאה בחשבון של זמני שהות הבן אצל כל אחד מהצדדים, יכולותיהם הכלכליות, צרכי הבן ועובדת היות עיקר שהותו אצל האישה (הן בעבר והן לעתיד), באופן שיש לראותה משום "הורה מרכז", סבור בית המשפט, כי יש להעמיד את סכום מזונות הבסיס אותם על האיש לשלם לאישה על סך 1,000 ₪ לחודש.
 6. אור האמור לעיל  האיש ישלם לאישה בגין מזונות הבן, לרבות מדורו ואחזקת המדור, סך 1,000 .

לתביעת מזונות וגירושין תנו לעורך דין גירושין מומלץ בחיפה והקריות  לייצג אתכם בדיסקרטיות מלאה.

לייעוץ ראשוני ניתן לפנות אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

סניף חיפה 04-8645801

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות