דיני מקרקעין ונדל"ן

מהו יום המכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין בעסקת תמא 38

מהו יום המכירה  לפי חוק מיסוי מקרקעין בעסקת תמ"א 38?

מאמר נרשם ע"י עו"ד אבירם כהןעו"ד מיסוי מקרקעין בחיפה

עו"ד מקרקעין בחיפה

סוגיה זו נידונה בועדת ערר לית בית המשפט המחוזי בתלאביב  בתיק : ו"ע 63288-03-19 בוק ואח' נ' אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין תל אביב

רקע עובדתי:

המערערים נקנסו על אי הצהרה במועד בגין התקשרותם בעסקת תמ"א 38 במסגרתה מכרו את זכויות הבנייה בגין חלקם בבניין לחברה צד ג.

הטלת קנס על אי הצהרה במועד לפי סעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 היא פועל יוצא של קביעת "יום המכירה" בעסקת התמ"א.

המשיב קבע את "יום המכירה" בעסקה לתאריך 1.6.2015.

הצהרה על העסקה יש להגיש תוך 40 ימים, דהיינו, עד לתאריך 12.7.2015.

מאחר שהעסקה דווחה על ידי היזם בתאריך 29.5.2016, ומשלא נמצא טעם מוצדק לאיחור, חויבו העוררים בקנס על אי הצהרה במועד.

בית המשפט פסק:

הוראת סעיף 49לב1 לחוק קובעת כי "יום המכירה" בעסקת תמ"א יקבע לפי המוקדם בין המועד בו יתמלא התנאי המתלה, קרי, קבלת היתר בנייה, לבין מועד תחילת שירותי הבנייה בפועל לפי תכנית התמ"א.

העוררים מאשרים כי תחילת שירותי הבנייה קדמה למועד בו קבע המשיב את "יום המכירה", בתאריך 1.6.2015. העוררים מאשרים כי כבר בתאריך 14.3.2015 (חודשיים וחצי לפני "יום המכירה") היה הבניין במצב של גמר חיפוי אבן, חיזוק והוספת 2 קומות

כאמור, סעיף 49לב1(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי ככל שמועד תחילת שירותי הבנייה קדם למועד בו התמלא התנאי המתלה שבהסכם המכר, כי אז "יום המכירה" בעסקה  ייקבע לפי "המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה".

סעיף 49לב1 לחוק מיסוי מקרקעין מתנה את דחיית "יום המכירה" במסירת הודעה למנהל מיסוי מקרקעין כאמור בסעיף 49לב2 לחוק. לפי סעיף 49לב2(א) לחוק, יש להודיע למנהל על הסכם המכר תוך 30 ימים מיום ההסכם, על גבי טופס שקבע המנהל.

לגבי ביטול הקנס, בית המשפט יימנע מלהתערב בשיקול דעת זה אלא אם כן נפלו בו פגמים כמו חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי או חוסר סבירות קיצוני.

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות