דיני מקרקעין ונדל"ן

מק5

מהו התנאי המקדים להוצאת פטור ממס שבח?

מהו התנאי המקדים להוצאת פטור ממס שבח ?

"דירת מגורים מזכה"  הינו תנאי מקדים לצורך כניסה לפטורים של מס שבח. 

מהי הגדרת "דירת מגורים מזכה" בחוק מיסוי מקרקעין?

הגדרה של "דירת מגורים" בסעיף 1 לחוק– היא דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה;" 

ואילו הגדרה של " דירת מגורים מזכה" מופיע בחוק בסעיף  49(א) לחוק מיסוי מקרקעין 

  "דירת מגורים מזכה" – דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן:

(1)   ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח;

(2)   ארבע השנים שקדמו למכירתה;

 

נלמד אם כן משני סעיפי החוק כי על מנת להיכנס לגדר הפטור ממס השבח יש תחילה לעמוד בתנאים המצברים שנובעים מעצם הגדרת "יחידת מגורים מזכה". יצוין כי התנאים הם מצטברים :

1.דירה או חלק מדירה

2.שבנייתה הסתיימה

3.בבעלות יחיד או בחכירה(לא תאגיד)

4.משמשת למגורים ב-4 השנים שקדמו למכירה או ב -80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.

5.אינה מהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

•במידה ותנאים אלו מתקיימים ניתן לעבור לסעיפי הפטור ממס שבח.

 

משרד עו"ד אבירם כהן ושות' הינו בעל ניסיון בתחום המקרקעין. נשמח לעמוד לשירותכם.

 

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות