דיני מקרקעין ונדל"ן

מק7

רוכש דירה יפוצה בסך 42,000 ש"ח - התגלו בדירה ליקויי רטיבות

פסק דין זה דן בשאלה – האם זכאי קונה דירה לפיצוי בגין אי-גילוי קיומן של בעיות רטיבות בדירה עובר לכריתת ההסכם?

בשאלה זו דן בית משפט השלום בחיפה הקונה חתם על סעיף בחוזה כי

" הואיל והקונה מצהיר כי ראה את הדירה ובדק את מצבה הפיזי ו/או המשפטי ומצהיר בזה כי הדירה מתאימה לצרכיו כפי שהיא (AS IS) ובכפוף לנכונות הצהרות המוכר, הוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר מום ו/או פגם ו/או אי התאמה כלפי המוכר בגין הדירה, למעט בגין פגם ו/או מום נסתרים, אשר דבר קיומם היה ידוע למוכר בעת החתימה על חוזה זה ולא נמסרו לקונה עובר לחתימה על חוזה זה."

המוכר טען כי הקונה חתם בחוזה על הסעיף הנ"ל ולכן אינו חייב בפיצוי ואחריות לבדיקה היא על הקונה מה עוד שהצהיר על כך בחוזה.

מנגד טען הקונה כי סעיף 16 לחוק המכר : "העלמת אי-התאמה" הינו סעיף קוגנטי הגובר על התניה החוזית

"היתה אי-ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה.

על-פי הפסיקה, סעיף 16 האמור הינו קוגנטי ומעדיף את הגנת הקונה על פני עיקרון החופש החוזי.

בית המשפט פסק כי המוכר לא גילה לקונה על בעיית הרטיבות הקיימת בדירה, ופסק לטובת הקונה 42,000 ₪ .

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות