האם מחצית חובות הבעל בחברת הנדל"ן יחולו גם על האישה?

סוגיה זו נידונה בתיק: עמ"ש 17280-11-20

רקע עובדתי:

 1. המערערת והמשיב 1 (להלן: "המשיב") הם בני זוג לשעבר, שנישאו בשנת 1989 ונפרדו בשנת 2010.
 2. המערערת הגישה תביעה לאיזון משאבים
 3. בית המשפט נדרש לכל אחד מן הנכסים להם טענה המערערת ולכל אחת מהזכויות שהיו לפי הנטען בידי המשיב עובר למועד הקרע, לרבות חברות עסקיות בהן היו למשיב אחזקות, וקבע את שווי זכויות המשיב.
 4. נקבע כי שוויה של חברת מ.כ. השקעות בע"מ הוא 964,719 ₪;
 5. שווי אחזקותיו של המשיב בחברת ******** קבלני בניין בע"מ (50%) הועמד על 158,115 ₪.
 6. שווי חברת אחים **** מ.י. חומרי בנייה בע"מ הועמד על שווי שלילי (חובות) בסך 4,229,900 ₪. נפסק כי "…חלקה של התובעת בחובות הנתבע הינן מכוח איזון המשאבים ביניהם בהתאם לחוק יחסי ממון וכל כולו בגובה חובותיו האישיים של הנתבע כלפי החברה וככל שיוכח כי פרע את חובות החברה תחויב התובעת בהתאמה" (סעיף 74 לפסק הדין).
 7. שווי חלקו של המשיב בחברת ….. נאמד, לצורך איזון המשאבים, ובהעדר מידע מספיק, בסך של 255,011 ₪.
 8. אשר לנכסים שליליים – חובות המשיב, על רקע עסקיו, קבע בית המשפט קמא כי באופן עקרוני, כשם שמאזנים זכויות (חיוביות) בחברות בע"מ, לצד הזכות יש לבחון גם את צד החובה. הודגש עם זאת כי באיזון המשאבים, יש לקחת בצד החובה נכסים שליליים או חובות כאלה רק "…ככל שהנתבע חויב באופן אישי בגין חובות החברה" (פסקה 140).
 9. בשורה התחתונה של פסק הדין, נפסק כי המערערת "…זכאית למחצית שווי החברות של הנתבע כאמור בחוות דעת רואה החשבון ותישא בחובות ככל שהוכח כי נפרעו על ידי הנתבע באופן אישי"
 10. לעניין החובות, טוענת המערערת כי אין לחייב אותה בחובות משלא הוכחו התנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה לעניין חבות בן זוג בחובות העסקיים של בן זוגו, ונוכח יתר הנסיבות הנטענות כאן, לרבות הברחת רכוש והסתרת מידע מבית המשפט והמומחים.
 11. אשר לשיתוף בחובות – בית המשפט קבע כאמור כי באופן עקרוני יש מקום לשיתוף המערערת, אך זאת רק ביחס לחובות שהוכח כי המשיב פרע בעצמו. בית המשפט לא קבע כי המשיב הוכיח כי פרע אילו מן החובות האמורים ואף לא קבע כי המשיב חב אישית בחובות, נכון למועד הקרע. אין בפסק הדין בחינה של היקף החובות המוטלים על המשיב וממילא אין ממצא בעניין ואין סעד אופרטיבי של חיוב המבקשת בחובות ספציפיים. זאת בשונה מהממצאים הברורים והמדויקים לגבי יתר הנכסים.
 12. על המשיב, הטוען כי רובצים עליו חובות, היה מוטל הנטל להוכיח בבית המשפט, בהליך איזון המשאבים, את החובות והיקפם.

בית המשפט המחוזי פסק בערעור

 1. היות שההליך המשפטי הסתיים, לאחר למעלה מעשור של התדיינות, כאשר ניתנה למשיב הזדמנות להוכיח את כל טענותיו, לרבות הטענות לעניין נכסים שליליים וחובות שהוא מחויב בהם אישית עובר למועד הקרע, והוא לא פעל להוכיח דבר, הרי שאין ליתן לו, גם לא במשתמע, הזדמנות נוספת לעשות כן, ויש לקבוע כי המשיב לא הרים את הנטל להוכיח קיומם של חובות כאלה, ובוודאי שלא הוכיח את היקפם. יש לזכור כי למשיב ניתנה הזדמנות נוספת, מאוחרת, להוכיח כי רובצים עליו אישית חובות נכון למועד הקרע, כאשר ההליך הוחזר לבית המשפט קמא. גם בשלב זה המשיב לא ביקש להביא ראיות לגבי קיומם של חובות.
 2. אשר על כן, ככל שפסק הדין הותיר פתח להוכחה עתידית של חובות המשיב בהן תחויב המערערת, אנו מבטלים הוראה זו וקובעים כי המערערת לא תישא בחובות המשיב, גם אם יחויב בהם בעתיד.

עו"ד גירושין חיפה  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד משפחה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד גירושין תל-אביב  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד משפחה תל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מקרקעין  עתלית – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מקרקעין  קיסריה  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מקרקעין חיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד בתים משותפים חיפה, אבירם כהן

להגשת תביעה רכושית ניתן לפנות אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות' :

 עורך דין גירושין בחיפה  סניף חיפה, שד' פלי"ם 2 – 04-8645801

עורך דין גירושין בתל-אביב  סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28 –  0733701874

משרד עו"ד אבירם כהן ושות' מתמחה בכל היבטי דיני משפחה,תוך טיפול מקצועי יסודי ומעמיק בכל מקרה ומקרה לרבות סוגיות מורכבות תוך הפגנת ראיה אסטרטגית של המקרה וידע נרחב בכלל הפסיקות והחקיקות בתחום זה. 

תפריט נגישות