האם החלטת בית הדין הרבני למדור ספציפי תגבור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה לפירוק שיתוף בדירה?

המאמר נרשם ע"י עורך דין גירושין בחיפה  – עו"ד אבירם כהן

סוגיה זו נידונה בתיק: תלה"מ 68199-02-20

רקע עובדתי

 1. תביעה  רכושית הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה ובהן סעד לפירוק שיתוף בדירת הצדדים, במקביל הגיש הבעל תביעה לשלום בבית הדין הרבני.
 2. לאחר שהוגשה התביעה ניתנו לצדדים הוראות אופרטיביות לביצוע פירוק השיתוף באופן מיידי, ותוך דחיית טענות האיש כי יש לעכב את ההליך עד לאחר הכרעת בית הדין הרבני בנושא שלום בית.
 3. לאחר החלטה זו, ובעקבותיה, פנה האיש אל בית הדין הרבני, במסגרת תובענה המתנהלת בין הצדדים בפניו, בבקשה בהולה – בבקשתו ציין את ההחלטה שניתנה לפירוק השיתוף, הסביר שבית המשפט סירב לעכב את ההליך, והוסיף שמכוח ההחלטה המיידית האישה אכן התחילה להציג את הדירה בפני קונים ובפני מתווך.
 4. בעקבות בקשתו של האיש, ועוד באותו היום, וללא שמיעת עמדת האישה, ניתנה החלטת בית הדין הרבני, כדלקמן: "לאחר שמיעת ב"כ האיש, ביה"ד מורה על צו למדור ספציפי, לטובת האיש. הצו יהיה בתוקף עד להחלטה אחרת של ביה"ד.
 5. בעקבות החלטת בית הדין הרבני הגישה האישה בקשה, לקבוע כי הסמכות בעניין רכוש הצדדים נתונה לבית משפט, וכי בית הדין הרבני אינו רשאי לתת צו המעכב את הליכי הפירוק אשר בית המשפט כבר הורה עליהם.

בית המשפט לענייני משפחה פסק:

 1. אין חולק בדבר סמכותו העקרונית של בית הדין הרבני ליתן צו למדור ספציפי במקרים המתאימים, ומשעה שניתן צו כאמור, יכבד בית המשפט את הצו – ויעכב ביצועם של הליכי פירוק שיתוף ביחס לאותה דירה אשר לגביה ניתן הצו.
 2. אין מניעה לברר תובענה לפירוק שיתוף בנכס תוך כיבוד הצו שנתן בית הדין הרבני, והדבר יבוא לידי ביטוי בכך שביצוע פירוק השיתוף הלכה למעשה יעוכב ויידחה כל עוד הצו למדור ספציפי עומד בתוקפו. הדברים ידועים, ונקבעו בשורה של הלכות (ור' למשל בג"צ 304/04 יאיר נ' בית הדין הרבני.
 3. גם בנסיבות שבהן הוגשה קודם תביעה לפירוק שיתוף ובית המשפט כבר נעתר לבקשה באופן עקרוני, אך קבע שביצוע הפירוק בפועל ייעשה בשלבים מאוחרים יותר  – גם בנסיבות אלו אין לראות בצו בית הדין הרבני בדבר מדור ספציפי משום החלטה המתערבת בהליכים בבית המשפט לענייני משפחה, אף אם הצו של בית הדין הרבני ניתן לאחר החלטת בית המשפט המורה על פירוק שיתוף בנכס
 4. אלא, שבעניינו המקרה שונה. בענייננו, בבית המשפט ניתנה החלטה לפירוק השיתוף בנכס, אך בניגוד להלכת גולדמברג – לא נקבע בה שפירוק השיתוף ייעשה בשלבים מאוחרים יותר, אלא היפוכו של דבר: ניתנו הוראות לביצוע פירוק השיתוף לאלתר, הראשונה שבהן הוראה לצדדים לנסות למכור את הנכס בכוחות עצמם למשך 3 חודשים החל ממועד מתן ההחלטה (החלטה שניתנה במעמד הצדדים), ואילך. לא זו אף זו – החלטת בית המשפט ניתנה תוך דחייה מפורשת של בקשת האיש לעכב את פירוק השיתוף בשל ההליכים המקבילים בבית הדין הרבני.
 5. בנסיבות אלו, כאשר כבר ניתנה בבית המשפט החלטה בדבר פירוק השיתוף בנכס לאלתר, ואף ניתנו הוראות ביצוע לאלתר, ובשעה שנתן בית הדין הרבני את החלטתו כבר היתה הוראה מחייבת ותקפה לביצוע מיידי של הליכי פירוק השיתוף.
 6. לאור האמור לעיל קבע בית המשפט כי יש לבצע את החלטתו בדבר פירוק השיתוף ולבטל את החלטת בית הדין הרבני.

המאמר נרשם ע"י עורך דין משפחה בחיפה  – עו"ד אבירם כהן

לתביעת פירוק שיתוף בדירת מגורים תנו לעורך דין  גירושין מומלץ בחיפה והקריות  לייצג אתכם בדיסקרטיות מלאה.

לייעוץ ראשוני ניתן לפנות אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות' – עורך דין גירושין בחיפה  סניף חיפה – 04-8645801

תפריט נגישות