ביטול ייפוי כח  מתמשך על ידי בית המשפט

מאמר ביטול ייפוי כח מתמשך  –  עו"ד אבירם כהן  – עו"ד גירושין בחיפה

רקע עובדתי:

  1. פלונית ילידת 1936 בת 87 שנים, אלמנה ואם לבת יחידה, פרופסור ל***** באוניברסיטת *****, מתגוררת כיום לבדה בשכירות ביחידת דיור בבית פרטי ב******.
  2. בהליך הראשון שנפתח ה"ט 8632-12-22 עתרה גב' פלונית למתן צו מכח החוק למניעת אלימות במשפחה, כנגד בתה וחתנה. במסגרת אותו הליך הביע בית המשפט עמדתו כי למעשה מתברר שהמחלוקת האמיתית נוגעת להפעלת יפוי כח מתמשך ע"י הבת והחתן בעניינה של גב' פלונית. על פי הסכמת הצדדים ניתן צו מניעה, ובסמוך לאחר סיום הליך במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, הוגשה ע"י הגב' פלונית תביעה לביטול יפוי כח מתמשך תיק א"פ 49617-12-22, במקביל לכך שבתה עתרה למנות לה אפוט' בתיק א"פ 50014-12-22 ובמסגרת תביעה זו עתרה להורות על הוצאתה של הגב' פלונית למסגרת חוץ ביתית.
  3. לאחר מספר שבועות הוגשה אף תביעת הגב' פלונית להשבת כספים שנלקחו ממנה ע"י הבת והחתן, במסגרת תמ"ש 32001-02-23.
  4. יובהר כי במסגרת בקשת הגב' פלונית למתן צו מניעה ניתן צו מניעה שאסר על הבת והחתן לפעול בנכסיה של הגברת פלונית עד להכרעת בית המשפט בעניינה.
  5. הגב' פלונית מצדה טענה כי לא היתה כל הצדקה להפעלת יפוי הכח המתמשך, היא כשירה לנהל את ענייניה האישיים והרכושיים בעצמה.
  6. במסגרת ניהול ההליכים, צורפו דיווחי עו"ס לסדרי דין וב"כ היועמ"ש במשרד הרווחה אשר הבהירו כי מבדיקות שערכו אכן מדובר באישה שכשירה לטפל בכלל עניינה בעצמה.

בית המשפט פסק:

"כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

בתה וחתנה של הבת של הגב' פלונית פעלו לצמצום זכויותיה הבסיסיות על פי כל דין וגם כיום למרות שהונחו בפניהם חוות הדעת, ממשיכים וטוענים טענות פטרנליסטיות, זאת שעה שגם לדידם אין כל מחלוקת בדבר כשרותה המשפטית וכשירותה המחשבתית של הגב' פלונית.

לאחר עיון כאמור בכל עמדות הצדדים בית המשפט הורה כמפורט להלן:

  • יפוי כח מתמשך שנחתם ביום  4.12.2017 ע"י הגב' פלונית ונכנס לתוקפו ביום 8.7.2019 יבוטל וכן יבוטלו כלל הפעולות אשר נעשו תוך שימוש ביפוי כח זה.
  • אמת היא כי הגב' פלונית סימנה ביפוי הכח כי היא מבקשת שיפוי הכח ימשיך לעמוד בתוקפו גם אם היא תודיע על רצונה לבטלו אך בנסיבותיו המיוחדות של הענין, נוכח משבר האמון הקיצוני בין הממנה והממונה סבורני כי אכן מתמלאים התנאים להורות על ביטולו של יפוי הכח המתמשך.
  1. תביעת גב' אלמונית להתמנות כאפוטרופוס לגב' פלונית על כל רכיביה – נדחית.

המאמר נרשם על ידי :

עורך דין  משפחה וגירושין חיפה   –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  משפחה וגירושין יוקנעם   –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד גירושין הרצליה ורמת השרון – עו"ד אבירם כהן

לייעוץ בנושא , פירוק שיתוף בדירת מגורים – יש לפנות  לעורך דין  גירושין ביוקנעם וחיפה  משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  048645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28 טל': 0733701874

תפריט נגישות